FFT 0672

1924. Plegamans. Un dels nois Malla, del Castell.