FFT 0683

Plegamans. Can Folch. Jordi Folch i Camarasa fumigant un arbre fruiter.