FFT 0686

1924, juliol. Plegamans. Can Folch. D’esquerra a dreta: Ma. Pepa León i Folch, filla de Mercè Folch i Torres. Ma. Rosa, Núria, Montserrat, Josep M., Jordi i Ma. Lluïsa Folch i Camarasa, fills de Josep M. Folch i Torres.