FFT 0688

1927. 1 Josep M. Folch i Torres, 2 Maria Camarasa i Serra i fills 3 Ma. Rosa, 4 Núria, 5 Montserrat, 6 Josep M., 7 Jordi, 8 Ma. Lluïsa, 9 Roser i 10 Ramon. 11 germana de Maria Rovira, 12 Sra. Rovira, 13 Sr. Rovira, 14 Maria Rovira, muller de 15 Jordi Camarasa i Serra.