FFT 0693

1927(?). Barcelona. Terrat de can Folch, c. Diputació 337. 1 Ma. Rosa, 2 Núria, 3 Jordi, 4 Roser, 5 Ma. Lluïsa i 6 Montserrat Folch i Camarasa.