FFT 0694

1926, juliol. Barcelona. Esteve Camarasa i Vinyamata i la seva muller Maria Serra i Ramoneda amb uns quants néts. Fills de Josep M. Folch i Torres: 1 Ma. Rosa, 2 Núria, 3 Montserrat, 4 Josep M., 5 Jordi, 6 Ma. Lluïsa i 7 Roser Folch i Camarasa. Filla de Mercè Folch i Torres: 8 Ma. Pepa León i Folch. Filles de Lluís Folch i Torres: 9 Isabel i 10 Mercè Folch i Camarasa.