FFT 0695

1924(?). Plegamans. Can Folch, fent gimnàstica. Fila de darrere: Montserrat, Núria i Ma. Rosa. Fila de davant: Ma. Lluïsa, Jordi i Josep M. Folch i Camarasa.