FFT 0702

Barcelona. Terrat de can Folch, c. Diputació 337. Josep M. Folch i Torres i fills 1 Ma. Rosa, 2 Núria, 3 Montserrat, 4 Josep M., 5 Jordi, 6 Ma. Lluïsa, 7 Roser, i 8 Ramon Folch i Camarasa.