FFT 0703

1924. Badalona, can Joaquim Folch i Torres. 1 Orsina Baget, muller de Joaquim Folch i Torres, 2 Maria Camarasa i Serra, muller de Josep M. Folch i Torres, i fills 3 Ma. Rosa, 4 Núria, 5 Montserrat, 6 Josep M., 7 Jordi, 8 Ma. Lluïsa i 9 Roser. 10 Madrona Folch i Camarasa, filla de Lluís Folch i Torres.