FFT 0704

1925. Plegamans. Can Folch. Collint pinyes. 1 Maria Camarasa i Serra, muller de Josep M. Folch i Torres, i fills 2 Ma. Rosa, 3 Núria, 4 Montserrat, 5 Josep M., 6 Jordi, 7 Ma. Lluïsa i 8 Roser. 9 Isabel i 10 Àgata Folch i Camarasa, filles de Lluís Folch i Torres.