FFT 0707

  1. Plegamans. Can Folch. Maria Camarasa i Serra, muller de Josep M. Folch i Torres, amb els seus fills 1 Ma. Rosa, 2 Núria, 3 Montserrat, 4 Josep M., 5 Jordi, 6 Ma. Lluïsa i 7 Roser.