FFT 0719

1924, desembre. Platja de Badalona. D’esquerra a dreta Ma. Rosa, Núria, Montserrat, Josep M. i Jordi.