FFT 0721

1926(?). Plegamans. Can Folch, el pla. 1 Ma. Rosa, 2 Núria, 3 Montserrat, 4 Josep M., 5 Jordi, 6 Ma. Lluïsa i 7 Roser Folch i Camarasa, fills de Josep M. Folch i Torres. 8 Isabel i 9 Àgata Folch i Camarasa, filles de Lluís Folch i Torres.