FFT 0801

1924, març. Barcelona. Can Folch, c. Diputació 310. La saleta de rebre. (Nota manuscrita de Josep M. Folch i Torres al dors).