FFT 0803

1925. Barcelona. Can Folch, c. Diputació 337. Maria Camarasa i Serra, muller de Josep M. Folch i Torres.