FFT 0862

1924. Plegamans. Can Folch, el bosquet. Maria Camarasa i Serra amb germanes, fills i nebots.