FFT 0868

1924. Plegamans. Can Folch, el menjador. Maria Camarasa i Serra cosint.