FFT 0970

1927. Barcelona. Can Folch, c. Diputació 337. Maria Camarasa i Serra amb el seu fill Ramon Folch i Camarasa.