FFT 1043

1935(?). Plegamans. Can Folch. Les dues famílies Folch i Camarasa. 1 Josep M. Folch i Torres i Maria Camarasa i Serra i fills 2 Ma. Rosa, 3 Núria, 4 Montserrat, 5 Jordi, 6 Ma. Lluïsa, 7 Roser i 8 Ramon. 9 Lluís Folch i Torres i Isabel Camarasa i Serra i fills 10 Oriol, 11 Isabel, 12 Àgata, 13 Mercè, 14 Madrona, 15 Eulàlia i 16 Francesc. 17 Rafaela Camarasa i Serra.