FFT 1055

1913. Castellar del Vallès. Fundadors de l’Esbart Teatral. Al centre Manuel Folch i Torres.