FFT 1063

Membres del Pomell Sant Jordi. 3 Garcia, 5 Biscamps. La resta no identificats.