FFT 1067 (TEXT)

Text manuscrit de Josep M. Folch i Torres. Dors de la foto FFT 1067.