FFT 1077

1931, 1r de gener. Vic. Els intèrprets de Borrallons de neu en el local social de l’Orfeó Vigatà del Conservatori.