FFT 1113

1929, 9 de juny. Excursió marítima a Sant Feliu de Guíxols amb el vapor Mallorca. (Text al dors).