FFT 1132

1927, 2 de juliol. E. Baró a Josep M. Folch i Torres.