FFT 1148

1955, 27 de febrer. Esperança Ortiz Cover a Manuel Franch. Nasqué a Barcelona i morí a Madrid el 21 de desembre de 1959. Estrenà el paper de Cati de La filla del moliner.