FFT 1166

Domènec Vilarrasa a Manuel Franch. Féu teatre de Josep M. Folch i Torres els anys cinquanta al Romea juntament amb la seva esposa Teresa Cunillé.