FFT 1170

Roser Coscolla i Ferrer (Fresia) a Maria i Manuel Franch. Filla de l’escultor aragonès Felipe Coscolla. Estrenà el paper de Berta de L’infant que no sap son nom.