FFT 1171

Roser Coscolla i Ferrer (Fresia). Filla de l’escultor aragonès Felipe Coscolla. Estrenà Els milions de l’orfeneta al teatre Romea.