FFT 1173

1937. Família de Lluís Folch i Torres. D’esquerra a dreta, asseguts: Lluís Folch i Torres, la seva muller Isabel Camarasa i Serra i la seva mare Lluïsa Torres i Llinás. Fills, dempeus: Madrona, Àgata, Oriol, Francesc (el petit), Lluís, Mercè i Isabel; a terra Eulàlia.