FFT 1180

1922. Plegamans. Can Folch des de la carretera de Caldes.