FFT 1184

Pati del col·legi dels Escolapis de Diputació. Jordi Folch i Camarasa