FFT 1185

1925. Plegamans. Can Folch. Fent gimnàstica. Fila de darrere: Montserrat, Núria i Ma. Rosa. Fila de davant: Ma. Lluïsa, Jordi i Josep M. Folch i Camarasa.