FFT 1187 TEXT

Dors de la foto FFT 1187. De Ma.Pepa León i Folch i cosines a l’àvia Lluïsa Torres vídua Folch i a Eugeni León i Folch.