FFT 1188 TEXT

Dors de la foto FFT 1188. De Ma. Rosa Folch i Camarasa al seu oncle Joaquim Folch i Torres.