FFT 1189

A la fila de sota, a la dreta, Josep Mª Folch i Torres.