FFT 1193 DORS

1950, desembre. Recordatori de Josep Mª Folch i Torres, publicat probablement a Igualada.