FFT 1193

1950, desembre. Recordatori de Josep Mª Folch i Torres, publicat probablement a Igualada.