FFT 1194

Testa de Joaquim Folch i Torres, obra de Joan Borrell i Nicolau. (Una versió amb més qualitat a FFT 0502).