FFT 1209

1915, 1r de maig. Barcelona, Poble Nou. Lluís Folch i Torres, la seva muller Isabel Camarasa i Serra i fills, d’esquerra a dreta, Lluís, Isabel, de pocs mesos, i Oriol.