FFT 1216

1926, 20 de juny. Lluís Folch i Torres i Josep Miracle.