FFT 1221

Joaquim Folch i Torres i la seva muller Orsina Baget a la seva casa El Gavià, a l’Escala.