FFT 1228

Celebració a l’Institut Ramon Albó, de la Junta de Protecció de Menors.