FFT 1249

Josep M. Folch i Torres, la seva muller Maria Camarasa i Serra, Orsina Baget i el seu marit Joaquim Folch i Torres. Fotografia feta el mateix dia que FFT 0566.