FFT 1258

1924. Plegamans. Can Folch, abans d’afegir-hi la torre. Postal, amb text al dors.