FFT 1260

A l’esquerra Maria Baget, a la dreta la seva germana Orsina muller de Joaquim Folch i Torres, i dues amigues al centre.