FFT 1265

Badalona. Joaquim Folch i Torres a les noces d’or del matrimoni Caparrós. Text al dors.