FFT 1269

1949. Aureli Capmany, Josep M. Folch i Torres, el pare Profitós i el pare Basili de Rubí.