FFT 1270

1949. Josep M. Folch i Torres amb Aureli Capmany.