FFT 1271

1950, 26 de novembre. Representació de la Ventafocs, Orfeó de Sants. Al centre, Josep Maria Folch i Torres. (La mateixa foto però signada per J.M. F. i T. a FFT 1278).